„Неохим“ АД (NEOH), водещ производител и търговец на минерални торове, неорганични и органични химически продукти, отчита загуба в размер на 35 301 486 лв. за финансовата 2023 г. Общото събрание на акционерите взе решение загубата да бъде покрита от средствата във фонд „Допълнителни резерви“. Дружеството е правоприемник на Химическия комбинат в Димитровград, който започва дейността си през 1951 г.

Друг голям играч на пазара, „Топливо“ АД, също отчита загуба за изминалата година. Сумата възлиза на 6 338 920 лв. Загубата ще бъде покрита от неразпределената печалба, както беше решено на проведеното днес заседание на общото събрание на акционерите.

„Топливо“ АД е един от най-големите търговци на строителни материали, отоплителни материали и горива в страната. Дружеството разполага със 600 служители, което го прави най-големият работодател в България в сектор търговия със строителни материали, отоплителни материали и горива.

В допълнение към решенията за покриване на загубите, общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД също промени броя на членовете на Съвета на директорите от 5 на 3 души. Това решение идва на фона на продължаващите икономически предизвикателства, пред които са изправени много компании в страната и чужбина.

И двата случая илюстрират предизвикателствата, пред които са изправени индустриите за торове и търговия със строителни материали, отоплителни материали и горива. Въпреки тези трудности, и двете дружества разполагат със солидни резерви, които ще им позволят да покрият загубите и да продължат дейността си. Интересно е да се наблюдава как тези компании ще се адаптират към променящите се пазарни условия и дали ще предприемат стъпки за увеличаване на ефективността и рентабилността през 2024 г. и след това.

Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook