Днес от 10:00 часа в зала „Кеплер-452B“ в ЦУМ ще се проведе кръгла маса на тема „Еволюцията на българската мрежова инфраструктура: Модернизация и дигитализация“. Събитието е част от дългосрочната инициатива на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за подобряване на ангажираността и координацията между ключовите заинтересовани страни за ускорено внедряване на нисковъглеродни технологии в икономиката и енергетиката.

Форумът има за цел да идентифицира възможните подходи за премахване на пречките пред модернизирането на преносната и разпределителната мрежа на България, както и да обсъди необходимите ключови технологични и регулаторни решения за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) мощности в системата. Според ЦИД балансирането на мрежата в условията на енергиен преход ще разчита все повече на децентрализирани решения, осигуряващи повече гъвкавост за едновременна стабилност на мрежата и управление на волатилността и непредсказуемостта на производството на енергия от възобновяеми източници.

Сред поканените участници в кръглата маса са Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 49-ото Народно събрание; Карел Крал – главен изпълнителен директор на „Електрохолд“; Здравко Братоев – заместник-председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг“, „EVN България“; Рад Станев – ръководител на лаборатория „Устойчивост на електроенергийните системи“ в Технически университет – София; Калоян Стайков – главен икономист в Института за енергиен мениджмънт; Мирослав Ризов – системен архитект в направление „Автоматизация в Енергетиката“ в „Schneider Electric България“; Севдалин Станев – изпълнителен директор на „Loren Networks“.

Дискусиите по време на кръглата маса ще бъдат съсредоточени около следните теми:
1. Предизвикателства и възможности пред модернизацията и дигитализацията на мрежите в България
2. Ролята на регулаторната рамка в улесняването на модернизацията и дигитализацията на мрежите
3. Технологични решения за интегриране на нарастващия дял на възобновяема енергия в мрежата
4. Бъдещето на мрежовата инфраструктура в контекста на енергийния преход

Резултатите от дискусията ще допринесат за разработването на препоръки за политики и стратегии, насочени към справяне с предизвикателствата, свързани с модернизацията и дигитализацията на мрежите в България, и ще помогнат за създаването на благоприятна среда за инвестиции в нисковъглеродна инфраструктура.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook