Според последните изследвания на Хотелския форум, потребителското удовлетворение на туристите в България е нараснало с 1,5 пункта, достигайки от 70 до 71,5, спрямо периода декември 2022 г. – декември 2023 г. Този ръст е измерен чрез среднопретегленият индекс HotScore, който оценява качеството на хотелските услуги в страната.

Изследването обхваща период от една година и включва над 1200 хотела от цяла България, разполагащи с 20 и повече стаи, с категоризация три, четири и пет звезди. Това показва, че дори след първата година, в която хотелите са работили без пандемични ограничения, те успяват не само да запазят, но и да повишат нивото на предоставяните услуги.

Един от ключовите аспекти на изследването е въвеждането на HotScore™ (Hotel Score) от Хотелския форум през миналата година. Този индекс използва алгоритми, които изчисляват качеството на услугата във всеки хотел, базирайки се на над 500 000 потребителски оценки за периода. Така се осигурява обективен поглед върху удовлетворението на гостите.

Алгоритъмът, използван за съставяне на HotScore, взема предвид различни фактори като категорията на хотела, броя на коментарите, броя на стаите и други, които влияят върху управлението и качеството на предоставяните услуги. Този подход допринася за по-голяма прецизност и обективност в измерването на потребителското удовлетворение.

Изследването разкрива, че общият брой потребителски оценки за хотелите през 2023 г. е нараснал с около 15% в сравнение с миналата година. Този факт, заедно с ръста на HotScore, е сигнал за това, че качеството на хотелските услуги в България продължава да се подобрява.

Половината от изследваните хотели са морски, четвърт са градски, а останалата част включва планински, спа и други ваканционни обекти. Този разнообразен хотелски ландшафт допринася за общия ръст в потребителското удовлетворение и предлага разнообразие на туристите.

Индустрията на хотелите в България остава ключов играч в туристическия сектор, като качеството на предоставяните услуги остава основен фактор за успешно привличане на посетители. С ръста на HotScore и увеличаването на броя на потребителските оценки, хотелската индустрия в страната демонстрира ангажимента си към високи стандарти и постоянно подобрение.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook