По информация, предоставена от компанията „ЕПЦГ Солар градня“ (Електрическа компания на Черна гора, Соларно строителство), успешно са инсталирани фотоволтаични системи с обща мощност над 29,3 МВт върху покривите на домакинства и предприятия в Черна гора. Този успех е резултат от реализацията на проектите „Солари 3000+“ и „500+“, които са планирани да достигнат обща мощност от 30 МВт.

Проектът „Солари 3000+“ и „500+“ в момента е на последната си фаза, като компанията очаква успешното завършване в близко бъдеще. Монтажните работи на височина изискват благоприятни метеорологични условия, и затова завършването на проекта ще зависи от тях. Стойността на тези два проекта е впечатляваща – 30 милиона евро, като те се осъществяват в партньорство с Екофонда, който предоставя на потребителите 20% отстъпка.

Предвидената цел на проекта „Солари 3000+“ и „500+“ е производството на около 44 ГВтч електричество годишно, което ще допринесе за намаляване на ежемесечните разходи за електроенергия. Освен това, проектът има за цел да осигури енергийна автономност за домакинствата и бизнеса, като в същото време минимизира емисиите на въглероден диоксид и допринася за опазването на околната среда.

През тази година, „ЕПЦГ Солар градня“ планира да реализира още един амбициозен проект – „5000+“, който се очаква да допринесе за устойчивото развитие и енергийна ефективност в Черна гора. Със задоволство следим напредъка на тези иновативни и екологично насочени инициативи, които ще оставят дълготрайно положително въздействие в региона и за околната среда в цял свят.

Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook