Европейският парламент и страните-членки на Европейския съюз успяха да постигнат споразумение за преразглеждане на регламента за превоз на отпадъци и прекратяване на износа на определени видове отпадъци към трети страни, които не са в състояние да ги обработват по екологосъобразен начин.

През 2021 година Европейската комисия представи предложение за преразглеждане на правилата на Европейския съюз относно превоза на отпадъци с цел затрудняване на износа на отпадъци от страните-членки към по-бедни страни. Според новото споразумение, износът на определени неопасни отпадъци и смеси от неопасни отпадъци ще бъде разрешен само за държави извън Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), които са съгласни и отговарят на критериите за третиране на такива отпадъци по екологосъобразен начин.
Европейският парламент подчертава, че спазването на правата на работниците, заети с обработката на отпадъците, също ще бъде взето под внимание. Този ход на ЕС е стъпка към по-голямата отговорност и съзнателност в управлението на отпадъците и защитата на околната среда.

Датският евродепутат Перниле Вайс коментира, че „ЕС най-накрая ще поеме отговорност за своите пластмасови отпадъци, като забрани износа им за страни извън ОИСР.“ Този ход е част от широката стратегия за намаляване на вредните екологични влияния и опазване на природните ресурси.

Според Европарламентът, страните от Европейския съюз трябва да спрат да изпращат пластмасови отпадъци към по-бедните страни в рамките на две години и половина след влизането в сила на новото законодателство. Правилата за износ на пластмасови отпадъци към страни от ОИСР също ще бъдат затегнати, като целта е да се гарантира, че и в тези страни се спазват високите стандарти за управление на отпадъците.

През предишните години около половината от износа на отпадъци от ЕС са завършвали в държави извън ОИСР, които често разполагат с по-слаби правила за управление на отпадъците в сравнение с ЕС. Този нов законодателен ход представлява значителна крачка към по-устойчиво и отговорно управление на отпадъците в Европейския съюз.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook