През миналата година, железопътният товарен транспорт в Европейския съюз, осъществен от водещите железопътни предприятия, достигна внушителната сума от 398 милиарда тонкилометра. Този обем се връща почти на нивото от 2018 г., когато беше регистриран рекорд от 400 милиарда тонкилометра. Въпреки това, според най-новите данни на Евростат, през 2022 г. железопътният товарен транспорт изведнъж се сви с 0,5% в сравнение с предходната година.

Когато анализираме данните по тримесечия, става ясно, че железопътният товарен превоз възстановява позициите си след известното падение през 2021 г. Най-високият темп на растеж се отчита през второто тримесечие, където ръстът достига 21%, последван от третото тримесечие с 8%. През първото и второто тримесечие на 2022 г., увеличението на железопътния товарен превоз е съответно 4% и 2% на годишна база. След това следва тримесечие без изменение, а през четвъртото тримесечие на миналата година се отбелязва спад от 5% при железопътния товарен транспорт.

Относно теглото на товарите, през 2022 г. то е намаляло в 14 от 25-те страни от ЕС с железопътен товарен транспорт. Най-големите спадове са регистрирани в Литва (-39%), Естония (-24%), Финландия (-22%) и Гърция (-20%). В същото време, някои страни са отбелязали значителни увеличения в тонажа на железопътния товарен транспорт през миналата година. Такива страни включват Дания (+12%), Хърватия (+7%) и България (+6%).

Тези статистически данни предоставят важна перспектива за развитието на железопътния товарен транспорт в ЕС през 2022 г. Въпреки общото намаляване, трендът на възстановяване през тримесечията и разнообразието в резултатите на отделните страни подчертават динамиката и сложността на този сектор.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook