Най-старият завод за хартия в България e oбявeн зa пyбличнa пpoдaн. Според няколко обявления на частния съдебен изпълнител Добромир Даскалов, началната стойност на имуществото надхвърля 6.2 милиона лева. Заводът за хартия „Белово“ има богата история, като успешно се приватизира от „Зеритис Груп“ през 1997 година. Той е сред най-големите производители на тоалетна хартия и кухненски ролки в България, като произвежда и салфетки, ностни кърпи и кърпи за лице под марките Belana и Lovely.

Дружеството е във финансова криза, като в имотния регистър се вижда, че има наложен забор и възбрана. През юни миналата година Пловдивският апелативен съд назначава временен синдик в дружеството поради жалба на кредитора „Уникредит Булбанк“. Според документите дружеството дължи на финансовата институция над 5,6 милиона лева по три договора за банков заем с изтекъл срок за погасяване между 30 януари 2020 г. и 31 ноември 2021 г. Въпреки това дружеството е продало свой имот в Белово без да погасява задълженията си към банката за получените пари.

Синдикът е назначен с цел обезпечаване на по-добри условия за кредиторите на дружеството, в това число „Българската банка за развитие“, която има непогасени вземания от дружеството, надхвърлящи 5 милиона евро. Целта на синдика е да намери начини за преструктуриране на дружеството и погасяване на дълговете към кредиторите, като същевременно се запазят работните места в завода.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook