Президентът Румен Радев открива днес международния форум за кирилицата „Азбука. Език. Идентичност“. Форумът е продължение на проведения през 2022 г. международен форум за кирилицата „… И ний сме дали нещо на света“. Събитието се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и се провежда с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Форумът събира над 30 известни учени слависти от 11 държави, заедно със свои български колеги. Те ще обсъждат значението на буквите, думите, езика, културата и мъдростта за славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и значението на езика и идентичността в процесите на глобализация.

Акцент на конференцията ще бъде ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската. Като страна, в която възниква кирилицата и която играе решаваща роля в разпространението на славянската писменост, България има уникалната възможност да насърчава разбирателството и сътрудничеството между народите, които използват кирилското писмо.

Форумът ще продължи и утре, 28 юни, в Пловдив. Това второ издание на международния форум за кирилицата има за цел да насърчи диалога и сътрудничеството между учените, работещи в областта на кирилометодиевистиката, славистиката и българистиката. Чрез представяне на нови изследвания и споделяне на опит, форумът ще допринесе за развитието на тези области и ще насърчи по-доброто разбиране на културното значение на кирилицата в съвременния свят.

Международният форум за кирилицата „Азбука. Език. Идентичност“ е навременно напомняне за значението на езика и идентичността в глобализиращия се свят. Като насърчава диалога и сътрудничеството между учени от различни страни, форумът допринася за опазването и разпространението на славянското наследство и насърчаването на разбирателството и мира между различните култури.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.