Наскоро бе обявено, че турската компания „Пергостил“ ООД ще инвестира сумата от 5,1 млн. лв. в изграждането на нова фабрика за производство на слънцезащитни конструкции в село Крепост, община Димитровград. Това важно предприятие ще създаде 20 нови работни места и ще се специализира в производството на алуминиеви перголни и стъклени системи.

В рамките на церемонията по връчването на сертификат клас „Б“ на управителя на компанията, г-н Илхан Албайрак, заместник-министърът на иновациите и растежа, г-н Стефан Сачев, изрази своето признание и уважение към турските инвестиции в България. Той посочи, че тази нова инвестиция ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места в региона. Планираното стартиране на производството на фабриката е през 2025 година.

Турската компания „Пергостил“ има дългогодишен опит на българския пазар, започвайки дейността си през 2012 година под името „Сънмакс БГ“ и преименувайки се на „Пергостил“ през 2013 година. През последните години фирмата е утвърдила репутацията си като производител на висококачествени слънцезащитни системи и стремежът й за разширение на производствената дейност в България е очевиден. Компанията вече изнася продукцията си в 30 държави по света, присъстващи на 3 континента – Европа, Азия и Африка.

Тази инвестиция е само един от тринадесетте сертифицирани проекти, обявени от Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции през 2023 година. Общата стойност на тези проекти надвишава 189 млн. лв., а обещават да разкрият общо 853 нови работни места. Това демонстрира положителната тенденция за привличане на чуждестранни инвестиции в страната и укрепване на бизнес климата.

Инвестициите на турската компания „Пергостил“ в изграждането на фабрика за слънцезащитни конструкции имат потенциала да стимулират местната икономика и да допринесат за увеличаване на производствения капацитет в сектора. Създаването на новите работни места е важен фактор за подобряване на заетостта в региона и за насърчаване на икономическия растеж.

Със завършването на фабриката през 2025 година, турската компания ще бъде в състояние да отговаря на нарастващото търсене на пазара за слънцезащитни конструкции, както в България, така и в други държави в Европа, Азия и Африка. Това ще допринесе за конкурентоспособността на българската икономика и за укрепване на позициите на страната като важен играч в сектора на производството на слънцезащитни системи.

Сертифицираните проекти, обявени от Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции, допринасят за привличането на външни инвестиции и създаването на нови възможности за развитие в страната. Те създават благоприятна среда за бизнеса и подкрепят разнообразието на икономическите сектори в България.

Очаква се, че с реализацията на тези инвестиции страната ще продължи да привлича интереса на чуждестранните инвеститори и да развива своята индустриална база. Това е важна стъпка към устойчиво и балансирано икономическо развитие, което ще се отрази положително върху жизнения стандарт и благоденствието на гражданите.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook