Стартирането на бизнес може да бъде обезсърчително и предизвикателно преживяване, но поддържането на инерцията може да бъде още по-трудно.
Местоположението е важен критерий, когато става въпрос за създаване на вашия бизнес. Forbes разкрива класацията на най-добрите страни, за да започнете своето предприемаческо приключение.

Сред факторите, които играят определяща роля за успеха или неуспеха на една компания, мястото е от съществено значение. Всъщност търговските правила се различават в различните градове, щати или държави. Бизнес климатът, данъчната ставка и законовите и регулаторните изисквания са променливи, които трябва да се вземат предвид. Пренебрегването на тези основни фактори може да доведе до провал за вашето ново начинание.

Ново международно проучване на британската организация Small Business Prices дава ценна информация за тези ключови въпроси. Това изследване обаче не дава всички отговори. Класацията на най-добрите държави за стартиране на бизнес от Small Business Prices е един показател сред много други.

Тази класация се основава на няколко параметъра, включително броя на новите компании в 43 държави, вида на секторите, в които оперират, процента на оцеляване на компаниите и брутните вътрешни разходи за научноизследователска и развойна дейност. В светлината на всички тези параметри Small Business Prices изготви следната класация за най-добрите и най-лоши места по света за стартиране на бизнес начинание.

Топ 10 на най-добрите държави за стартиране на бизнес според проучването на Small Business Prices са:
Съединени щати
Обединеното кралство
Австралия
Франция
Чили
Италия
Испания
Турция
Мексико
Германия

Най-лошите държави за стартиране на бизнес според проучването на Small Business Prices са:
Исландия
Австрия
Канада
Словения
Малта
Литва
Люксембург
Коста Рика
Гърция
Латвия
Станете почитатели на Dividento.com във Facebook