Традиционните лидери в най-високите заплати в Румъния вече са подложени на промени, съгласно официални данни от Националния статистически институт, публикувани на 13 ноември. Септември 2023 г. обявява новите първенци в света на високите заплати.

На върха на класацията се нареждат служителите в областта на производството на продукти от коксови пещи и продукти, получени от обработката на суров нефт. Техните средно брутни заплати се изкачват на впечатляващи 9363 леи (7745 лв.) или 11450 леи нето (4580 лв.). Това представлява ръст от 23,2 процента спрямо август 2023 г., подчертавайки динамиката на този сектор.

IT специалистите, които дълги години държаха върха, сега заемат второто място със средно брутни заплати от 16 942 леи (6776 лв.) или 10 767 леи нето (4306 лв.). Този сектор също е регистрирал значителен ръст, като заплатите през септември са нараснали със значителни 16,7 процента.

Следващите по високи заплати са в сферата на информацията и комуникациите със средна брутна заплата от 14 904 леи (5961 лв.) и нетна от 9348 леи (3739 лв.). Издателската дейност заема четвъртото място със средни заплати бруто от 14 634 леи (5853 лв.) или 9241 леи (3696 лв.) нето.

На петото място са служителите във въздушния транспорт със средна брутна заплата от 14 130 леи (5652 лв.) и нетна от 8814 леи (3525 лв.).
Тютюневата промишленост заема шестото място в класацията с брутни заплати от 12 134 леи (4853 лв.) или средно 7365 леи нето (2946 лв.).

Служителите в застраховането, презастраховането и пенсионните фондове, служителите в областта на финансовото посредничество и тези в производството и доставката на електрическа и топлинна енергия, газ, топла вода и климатизация заемат седмото, осмото и деветото място съответно.
На десетото място в класацията са служителите от изследователска и развойна дейност, с брутна заплата от 10 808 леи (4323 лв.) и нетна от 6632 леи (2652 лв.).

В същото време, служителите в хотелите и ресторантите остават с най-ниските нетни заплати през септември, получавайки средно бруто 4077 леи (1630 лв.) или 2524 леи нето (1009 лв.).

С оглед на тези данни, важно е отбележимата нарастваща динамика в секторите на производството и енергетиката, които нараснаха в значителна степен през последните месеци, подчертавайки разнообразието и промените в икономиката на Румъния.

Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook