Япония е страна с намаляващо население и необходимост от социални промени.

През 2022 година населението на Япония намаля с 556 000 души спрямо предходната година, достигайки 124,9 милиона души. Това е дванадесета поредна година на спад в населението, като годината се отбелязва с най-голямото намаление в историята на Япония. Тези статистически данни бяха потвърдени от официални правителствени източници, цитирани от Киодо.

Към 1 октомври 2022 г. населението на Япония бе 124 947 000 души, като от тях 750 000 японци напуснаха страната, като общият брой на японските граждани се сви на 122 031 000. Това е най-големият спад в японското население от 1950 година насам.

Този непрекъснат спад в населението предизвиква голямо безпокойство в Япония и налага бързи и промишлени социални промени, за да се справят с предизвикателствата, свързани с намаляващата раждаемост и застаряващото население.

Спадът в населението се отразява върху всички 47 префектури в Япония, с изключение на Токио, които регистрират намаляване в броя на жителите си към октомври миналата година, според Министерството на вътрешните работи и комуникациите. Дори и на остров Окинава, който бе върнат под японско управление през 1972 година, населението се сви на 0,01 на сто.

Спадът в трудоспособната възраст (между 15 и 64 години) също е загрижващ факт. Тази възрастова група намаля с 296 000 души, достигайки общо 74,2 милиона души, което е 59,4 на сто от общото население на страната. Този рекордно нисък дял се запазва от миналата година, когато той беше от 59,7 на сто. Тези данни показват сериозна загриженост за икономическото бъдеще на Япония, тъй като по-малкият брой работещи хора може да означава по-малък икономически растеж.

Същевременно, броят на хората на възраст над 65 години в Япония продължава да расте и вече съставлява рекордните 29 на сто от общото население на страната. Това също е причина за загриженост, тъй като по-голямата част от тези хора са в пенсионна възраст и не могат да работят. Това може да означава по-големи разходи за социални програми и грижа за възрастните, което отново може да има отрицателен икономически ефект.

За да се справят с тези предизвикателства, японското правителство въведе различни икономически мерки, като например повишаване на пенсионната възраст и подкрепа за младите семейства, за да насърчи раждаемостта. Въпреки това, тези мерки може да не са достатъчни за да се преодолее тенденцията на намаляване на населението.

Затова е важно да се обърне внимание на причините за намаляването на населението, като например ниска раждаемост, липса на мигранти и изостаряваща нация, и да се работи върху тяхното преодоляване. Япония трябва да изгради социална система, която да подпомага младите хора да имат деца и да се заемат с кариерата си, като същевременно се гарантира грижата за възрастните хора, които са вече в пенсионна възраст. Само така Япония може да се справи с предизвикателствата, свързани с намаляващото население и да осигури устойчиво икономическо развитие за бъдещето. Освен това, Япония може да работи върху привличането на мигранти, които могат да допринесат за икономиката и да помогнат за запълването на празните работни места. Важно е обаче да се обмислят и културните и социалните последици от такова решение и да се гарантира интеграцията на мигрантите в обществото. Като цяло, Япония трябва да се адаптира към променящите се условия и да работи активно върху преодоляването на предизвикателствата, свързани с населението, за да гарантира устойчиво развитие на страната.
Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook