Проектът между преподаватели и студенти от катедра по Туризъм от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и първата по рода си онлайн платформа за подходящи места за събития, се обединяват в проект за популяризиране на привлекателните места в страната ни за ивенти от корпоративен, частен или национален характер.

Events Guide ще представлява наръчник за най-интересните локации за събития в 8-те туристически района на страната ни, сред които Бургаски Черноморски, Родопски, Рило-Пирински, Тракийски и други.
Гайдът ще бъде качен онлайн през пролетта в единствената платформа за намиране на места за събития.

Той ще помества данни, анализи и оценки на всеки от осемте туристически района на страната. Ще бъдат извеждани важни стратегически дадености на населените места и районите, както и техни конкурентни предимства, касаещи пряко организаторите при избора им на дестинация за провеждане на конгресно-конферентно събитие. Вниманието на читателя ще се насочи и към спецификата на конгресно-конферентния туризъм чрез важни теоретични обосновки, изводи и препоръки, които биха могли да се следват от стратезите в туристическите политики по места. Във всяка от статиите се разглежда един (или повече) град, който авторите приемат за ключов за района в контекста на разглежданата тематика. Всички статии в гайда за 8-те района ще са базирани на научно-изследователска дейност от студенти от катедра Туризъм от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и написани от техните преподаватели.

Идеята за гайда за събитиен туризъм се ражда през 2020-та година от създателя на платформата за събития – Ралица Иванова. Инициативата впечатлява ас. д-р Надежда Костадинова – преподавател в катедра „Туризъм“ при Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Тя предлага тези проучвания за събитиен туризъм да се включват в учебната програма на студентите. Така те ще се въвеждат в реална среда и ще опознаят част от туристическия продукт, с който биха работили. Мисията е още на образователно ниво да се развие големия потенциал на България да стане една от топ дестинациите за събитиен туризъм в Европа.

Събитийният туризъм у нас, и в частност неговото по-тясно направление – конгресно-конферентният, е слабо засегнат в националната и регионалната политика на страната. Вторият се свързва предимно с големите градове, като София, Пловдив и Варна. При по-насочено изследване става ясно, че условия и потенциал за разгръщане на този нишов туристически продукт, както и за неговото усъвършенстване, са налични и в други туристически дестинации на България. А именно – онези, които имат традиции в изграждането и предлагането на други добре развити видове туризъм, каквито са ваканционния и рекреативния.
Станете почитатели на Dividento.com във Facebook