Българската народна банка пуска днес в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от серията „Природно разнообразие в Република България“, съобщава Централната банка.

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу годината на емисията „2022“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата: изобразен е плуващ голям гмурец сред водна растителност, както и отражението им във водата, а отдолу в полукръг надпис „ГОЛЯМ ГМУРЕЦ“.

Цената на монетата е 108 лева, а номиналът – 10 лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ 10, както и в офиси и клонове на пет банки. До 21 септември включително всеки клиент ще може да закупи от БНБ по една монета. След това тя ще се продава без ограничения.

Големият гмурец е водоплаваща птица от семейство гмурецови. Той е най-едрият вид гмурец в България с дължина около 50 см, а размахът на
крилата му достига 90 см. Среща се в Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. До края на XIX век е можел да бъде забелязан навсякъде из страната, а през XX век вече обитава само районите на Черноморието и Дунава. Гнездящ вид е (с плаващо гнездо), но може да се види и по време на миграция, и през зимата, когато числеността му се увеличава. Обитава езера, язовири и реки, обрасли с тръстика или папур. Това е прелетнa птица, която зимува в незамръзващи водоеми. Отличен плувец е – гмурка се до около 30 м. Предпочита да плува, но като се наложи да излети, го прави с продължително бягане. Краката са разположени в задния край на тялото, което затруднява ходенето по суша. Храни се с всякакви животни, обитаващи водоемите – риба, жаби, ракообразни и насекоми.

Външният вид се характеризира с черни пера по темето, тила и челото, като тези по темето могат да образуват така наречените рогчета, a перата около бузите – „бакенбарди“, които са особено добре изразени при мъжките. Крилата и гърбът са тъмнокафяви. Около очите, шията, корема и гърдите оперението е бяло, а в слабините – ръждиво. Опашката е сравнително къса, а клюнът – заострен и червен. Ирисът на очите също е червен. Зимното оперение не е толкова контрастно и при него липсват „бакенбарди“ и „рогчета“. Брачните игри са атрактивни и изпълнени с много ритуали и позиране. Мъжката и женската птица заедно се грижат за малките. Течесто се крият в перата на родителите си, които в случай на опасност се гмуркат.

В миналото кожата на тези птици е била използвана за направата на шапки, яки и подплати. Около рибарници ловуването им все още е разрешено. Друга заплаха за тях представлява пресушаването на влажните зони и унищожаването на крайбрежната растителност, включително косенето на тръстика и папур, което разрушава гнездата им. В Червената книга на България големият гмурец е защитен, като е поставен в категорията „уязвим вид (VU)“.
Станете почитатели на Dividento.com във Facebook