От 1 юни 2023 година, Българската народна банка (БНБ) обяви, че ще предприеме мерки с цел затягане на кредитирането в България. В съответствие с тези мерки, процентът на задължителните минимални резерви по привличането на средства от нерезиденти ще се увеличи от 5% на 10%.

Месец по-късно, процентът на задължителните минимални резерви по привличането на средства от резиденти и от нерезиденти ще се увеличи от 10% на 12%.

Текущите макроикономически развития в България се характеризират с ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата. Продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност.

При условията на значителен приток на привлечени ресурси в банковата система, висока ликвидност и конкуренция в банковия сектор, се наблюдава слаба и бавна трансмисия от повишаването на основните лихвени проценти в еврозоната към лихвените проценти по депозитите и кредитите в България.

При отчитане на бавната и слаба степен на пренасяне на промените в паричната политика на Европейската централна банка и на ограничените ефекти от предприетите от БНБ увеличения на антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност, повишаването на задължителните минимални резерви има за цел затягане на монетарните условия в страната. За да се постигне това, БНБ може да наложи по-високи задължителни минимални резерви на банките в страната. Това ще доведе до намаляване на наличната ликвидност на банките и ще ги принуди да ограничат кредитната си активност, като по този начин ще се затягат монетарните условия в страната. Въпреки това, трябва да се отбележи, че въздействието на повишаването на задължителните минимални резерви може да бъде ограничено, ако банките имат достатъчно капитал, за да покрият изискванията за резерви без да ограничават кредитната си активност.
Качествени мъжки дрехи на достъпна цена от онлайн магазин Sybrelo си грабни сега.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook