Работодатели ще могат получат над 6 милиона лева от държавния бюджет, за да наемат безработни на възраст над 58 години по националната програма „Помощ за пенсиониране“. Трудовата заетост ще е със срок от 3 до 24 месеца, за да могат да натрупат стаж за пенсия.

Това е заложено в Плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България до 2022 г.

На сайта на социалното министерство е качен документа за обществено обсъждане.

Сред акцентите в него са също така насърчаването на възможностите за участие на хората от третата възраст на пазара на труда, както и мерки за увеличаване на пенсиите.

От първи юли 2021 година социалната пенсия за старост ще стане 148,71 лева.

Въз основа на заложените в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени в документа е записан възможен ръст на пенсиите от първи юли догодина с 5,5 на сто, а за тази се предвижда 5 процента.

Така се очаква минималната пенсия да стане 316,15 лева, а социалната пенсия за старост да достигне 158,89 лева.