Пожари, бушуващи в цяла Европа, опустошиха хиляди хектари земя във Франция, Португалия, Испания, Италия и Гърция, поставяйки на изпитание пожарникарите в засегнатите страни. През 2021 г. около 365 хиляди души са били наети като професионални пожарникари в ЕС , което представлява 0,2% от общата заетост в ЕС.

Естония, Кипър, Румъния и Словакия (всички около 0,4% от общата заетост) регистрират най-висок дял на пожарникарите в съответната работна сила.

По възраст повечето пожарникари са сравнително млади, като най-много са хората във възрастовите групи 35 – 39 години и 40 – 44 години – около 61 000 всяка. Имаше и над 50 000 пожарникари на възраст над 55 години.

Правителствата на ЕС са похарчили 32,9 милиарда евро за противопожарна защита през 2020 г.

Колко харчат правителствата на ЕС за противопожарна защита

През 2020 г. общите държавни разходи в 27-те държави-членки на ЕС за „услуги за противопожарна защита“ възлизат на 32,9 милиарда евро, което е увеличение от 6,4% спрямо 2019 г., когато разходите бяха около 30,9 милиарда евро. Дялът в общите разходи на държавното управление е 0,5%. Като цяло в ЕС държавните разходи за услуги за противопожарна защита остават стабилни на около 0,4 – 0,5% от общите разходи от началото на динамичния ред през 2001 г.

Дялът на държавните разходи за противопожарна защита като съотношение към общите разходи варира в различните държави-членки. През 2020 г. Дания отчете най-нисък дял на разходите за услуги за противопожарна защита в общите разходи от 0,1%, следвана от Исландия с 0,2% и Белгия, Малта, Австрия, Португалия и Словения с 0,3% от общите си разходи на държавно управление. За разлика от тях Румъния има най-висок дял на разходите за услуги за противопожарна защита с 0,8%, следвана от България, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Литва и Люксембург с 0,6%.

Станете почитатели на Dividento.com във Facebook