Приемането на еврото няма да доведе до ръст в цените и на инфлацията у нас. При смяната на паричната единица може да поскъпнат само услуги с малък дял в потребителската кошница, смятат икономисти от Софийския университет.

Експертите не очакват поскъпване на основни стоки и услуги, защото превалутирането ще се извърши по настоящия курс на лева спрямо еврото. При тази техническа операция не се разрешава преизчисляване при различен от фиксирания обменен курс, както и не се допуска налагане на допълнителни такси и комисиони върху потребителите.

Икономистите не изключват краткосрочен проинфлационен ефект от присъединяването ни към Еврозоната, предизвикан от закръгляването на цените и прехвърлянето на фирмените разходи по превалутирането върху потребителите. След присъединяването ни към Еврозоната, което може да продължи повече от очакваното, най-високо нарастване на цените би могло до има за услугите, които предлагат заведения, обекти за спорт и развлечение, ремонтни дейности. Заради ниския дял на тези услуги в потребителската кошница, ефектът върху общата инфлация ще бъде незначителен, смятат икономистите.

Изводите са публикувани в доклад на Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на Софийския университет по повод 120-тата годишнина от нейното основаване. /КРОСС
Станете почитатели на Dividento.com във Facebook